Custom Search

SUSUNAN ORGANISASI


Pelindung : Tb. Suhada (Ketua Rw 03 Pakupatan)

Ketua : Rahmat (Maflah Komputer)

Wakil : Arius (Halimeda)

Sekretaris : Sandi Rangkasiwi (Caray.Com)

Bendahara I : Amsudin (SYS)

Bendahara II : Budi Sudrajat (BMC)

Seksi-seksi

HUMAS : Bayu (B’Cell)

LITBANG : Dodi (Ma’isyah)

Andri (Bumi Komputer)

0 komentar

Gabung di IDR cuman klik dpt Duit (lihat pendapatanku)

Cari Data Lain

Custom Search